Izvēlne

Avīzes numurs par vieglo valodu 

Vieglās Valodas aģentūra ir viena no 55 Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO dalīborganizācijām. Darbs kopā ar citām biedrībām ļauj veidot plašāku skatījumu problēmās, ar kurām saskaramies ceļā uz iekļaujošākas sabiedrības veidošanu Latvijā.

SUSTENTO katru mēnesi izdod laikrakstu, kurā iekļauj materiālus par dažādu tematiku.
49. laikraksta numurs ir veltīts vieglajai valodai, un tajā ietverta gan vispārēja, gan aktuālā informācija par to, ko darām informācijas pieejamības jomā.  

Izdevums ir pieejams gan drukātā, gan digitālā formātā.

Ja neesat SUSTENTO avīzes saņēmēju sarakstā, bet vēlētos tajā būt, rakstiet mūsu kolēģiem uz sustento@sustento.lv.

Saite uz SUSTENTO avīzes 49. numuru digitālā formātā šeit:
https://www.sustento.lv/iznacis-jauns-sustento-avizes-numurs-7/

Kas jāzina par naudu krīzēs gadījumā? 


Kopš pagājušā gada februāra, kad sākās karš Ukrainā, aktuāli dažādi krīzes plāni. Pirmā ar 72 stundu plānu, kā rīkoties krīzē, pērn klajā nāca Aizsardzības ministrija. Vēlāk pēc Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iniciatīvas tapa krīzes plāna vieglās valodas versija, lai šī svarīgā informācija būtu pieejama iespējami plašākai sabiedrībai.

Šogad informatīvu bukletu “Kas jāzina par naudu un finanšu pakalpojumiem krīzes situācijās” sagatavoja Latvijas Banka, un patīkami, ka iniciatīva veidot šai informācijai vieglās valodas variantu nāca ajau no pašas bankas. Tas nozīmē, ka izpratne par informācijas pieejamību valsts iestādēs uzlabojas. Bija prieks sadarboties!

Par ko var lasīt bukletā?
- Kādi pakalpojumi krīzes situācijās jānodrošina komercbankām.
- Kas katram pašam būtu jādara, lai labāk sagatavotos krīzes situācijām.
- Kas jāņem vērā, lai aizsargātu savus naudas līdzekļus.

Bukleta vieglās valodas versija: https://www.naudasskola.lv/par-naudu/klientu-aizsardziba/kritiskie-finansu-pakalpojumi-vieglaja-valoda

Pilnā bukleta versija: https://www.naudasskola.lv/par-naudu/klientu-aizsardziba/kritiskie-finansu-pakalpojumi

P.S. Ja gribas apskatīt 72 stundu krīzes bukletu, to var atrast šeit:
https://www.sargs.lv/lv/buklets-ka-rikoties-krizes-situacija-vieglaja-valoda

Konference pulcē vairāk nekā 150 dalībnieku

Mūsu šīgada nozīmīgākais vieglās valodas pasākums – starptautiskā konference “Vieglā valoda – runā, lai tevi saprot” – veiksmīgi noslēdzies!

Rezultāts skaitļos:
- vairāk nekā 150 klātienes un neklātienes dalībnieku;

- vairāk nekā 10 lielisku uzstāšanos;

- vairāk nekā 50 novērtējuma anketu.

Noteikti jāmin arī klausītāju ieinteresētība, vieglās valodas mērķauditorijas pārstāvju piedalīšanās un pieredze, jo starptautiskus pasākumus nerīkojam katru dienu.

Vislielāko atzinību novērtējuma anketā guva konferences galvenā runātāja - vieglās valodas eksperte Ulla Bomane no Zviedrijas (skat. foto, pirmā no labās). Viņa skaidroja vieglās valodas nozīmi demokrātijas veicināšanas procesā. Savukārt aura Vilkaitė-Lozdiene no Viļņas Universitātes iepazīstināja ar topošajām mutvārdu vieglās valodas vadlīnijām. Vadlīnijas testēs tālākajā Erasmus+ projekta “Mutvārdu vieglā valoda sociālai iekļaušanai (SELSI)” gaitā, un rezultātus prezentēs jau nākamā gada maijā Malmē.

Konferenci organizējām SELSI projekta ietvaros, kurā strādājam kopā ar vieglās valodas ekspertiem un mācībspēkiem no Slovēnijas, Lietuvas, Zviedrijas un Itālijas.

Aktuālo informāciju var atrast projekta vietnē www.selsi.eu, kā arī SELSIproject FB profilā.

 

Atskaites - arī vieglajā valodā

Projektā “Mutvārdu vieglā valoda sociālai iekļaušanai” (SELSI) kopā ar partneriem strādājam pie visai sabiedrībai vajadzīga produkta – mutvārdu vieglās valodas vadlīniju izveidošanas, un šis darbs ietver gan zinātniskās literatūras izpēti un aptaujas veikšanu, gan izveidoto vadlīniju testēšanu, lai teorētiskos ieteikumus pārbaudītu reālajā dzīvē.

Liela nozīmē šajā procesā ir vieglās valodas lietotāju iesaistei. Esam izveidojuši sadarbības grupas, kurā vieglās valodas lietotāji kā eksperti palīdz mums projekta dokumentus veidot viegli uztveramus. Tā, piemēram, pirmajā projekta posmā ar sadarbības grupas palīdzību izveidojām aptaujas anketu pasākumu dalībniekiem, un šīs aptaujas tagad izmantojam visu projekta laikā organizēto pasākumu izvērtēšanai.
Tie, kas darbojušies projektu jomā, zina, cik sarežģītas mēdz būt atskaites. Tāda bijusi arī mūsu līdzšinējā pieredze, bet SELSI projektā arī projekta atskaitēm tiek veidota vieglās valodas versija, tāpēc tagad ar pirmā projekta posmā veikto pētījumu par lietotāju vajadzībām mutvārdu komunikācijā var iepazīties gan ierastajā formātā vai standarta valodā, gan vieglajā valodā.

Vairāk informācijas par projektu lasiet vietnē www.selsi.eu

Atskaiti par pirmo projekta posmu vieglajā valodā publicējām arī šeit:

https://failiem.lv/f/5xx6wgwskj

Līdz konferencei tikai 5 dienas!

Informācija konferences “Vieglā valoda – runā, lai tevi saprot” dalībniekiem un interesentiem

Ja gribat reģistrēties konferencei, šodien īr pēdējais brīdis to darīt! Dalībai klātienē pieteikties gan vairs nevar, bet var piereģistrēties attālinātai dalībai. Saite uz reģistrāciju: https://ej.uz/reģistrācija_19okt2023

Ja neesat saņēmuši automātisko apstiprinājumu par reģistrāciju, satraukumam nav pamata! Nākamās nedēļas sākumā visi reģistrētie dalībnieki uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu saņems atkārtotu informāciju par pasākumu un precizētu konferences programmu. E-pastā būs arī zoom saite tiem dalībniekiem, kas piedalīsies konferencē attālināti.

Ja reģistrējāties un līdz otrdienas vakaram nesaņemat no mums ziņu, sūties SOS ziņu uz info@vieglavaloda.lv. Mēģināsim saprast, kas nogājis greizi un ko varam darīt.

Neļaujamies rudens vīrusiem un tiekamies konferencē!

 

<<<1-2-3-4-5-6-7>>>
+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»