Izvēlne

Par mums

Vieglās valodas aģentūra ir 2000. gadā dibināta biedrība.
Mums rūp, lai ikviens cilvēks varētu saprast apkārtējo sabiedrību un iekļauties tajā. Tāpēc popularizējam vieglo valodu kā iespēju pieejamas informācijas saņemšanai.

Sadarbojamies ar organizācijām, kas strādā ar vieglās valodas mērķgrupām - cilvēkiem ar uztveres traucējumiem. Tas palidz mums labāk izprast vieglās valodas patērētāju vajadzības un veidot vieglās valodas materiālus atbilstoši tām . Savas idejas realizējam ar dažādu projektu starpniecību. 

Esam atvērti sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Realizējam kopīgus projektus ar Rīgas domi, Latviešu valodas aģentūru, Labklājības ministriju, Latvijas Republikas Saeimu, Valsts kanceleju, Latvijas radio, Latvijas Universitāti. 
Mēs mācāmies paši un palīdzam izprast vieglo valodu arī citiem.

Mēs sadarbojamies ar ārvalstu kolēģiem:
- realizējam kopīgus projektus (Erasmus+ u.c.);
- piedalāmies starptautiskajā vieglās valodas ekspertu tīklojumā ELIN (Easy Language International Network);
- sekojam nozīmīgākajiem nozares pasākumiem - konferencēm, pētījumiem, projektiem.

Kas ir vieglā valoda?

Vieglā valoda ir komunikācijas veids, kas padara informāciju saprotamu ikvienam. Pētījumi rāda, ka 15-25% katras valsts iedzīvotāju nespēj uztvert sarežģītu informāciju sliktu valodas zināšanu vai uztveres traucējumu dēļ.

Taču vieglās valodas mērķauditorija ir daudz plašāka. 
2021. un 2022. gadā veiktā aptaujā 75% respondentu atzina, ka dažreiz vai bieži ir  nonākuši situācijā, kad nesaprot informāciju tās sarežģītības dēļ. Tāpēc informācijas pieejamības jautājumi mūsdienās ir ļoti aktuāli.

Vieglā valoda balstās uz noteiktiem pamatprincipiem, kas nosaka teksta struktūru, izmantojamo leksiku un dizainu. Vieglās valodas teksti var būt dažādos sarežģītības līmeņos atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām. 

Latviešu vieglajā valodā ir 3 sarežģītības līmeņi. Vienkāršākais ir pirmais, bet sarežģītākais - trešais.
Vieglo valodu izmanto tekstu veidošanai rakstiski un arī mutvārdos.

Vienkāršā valoda ir vēl viens informācijas pieejamības nodrošināšanas veids. . Vienkāršo valodu parasti izmanto, lai padarītu saprotamus plašākai auditorijai sarežģītus profesionālus tekstus. 

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»