Izvēlne

Par projektu

Projekta nosaukums:

Ilustrēta recepšu grāmata vieglajā valodā

Projekta mērķis: 
Izveidot ilustrētu, viegli uztveramu izdevumu, kas palīdzētu apgūt ēdiena gatavošanas iemaņas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri ierobežoto lasītprasmju un uztveres traucējumu dēļ cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem nevar izmantot ierastās pavārgrāmatas vai informāciju internetā.

Projekta uzdevumi:
1. Atlasīt 15 vienkārši pagatavojamu ēdienu receptes.
2. Izveidot atlasīto ēdienu receptes vieglajā alodā.
3. Sagatavot recepšu ilustrācijas, atspoguļojot ēdiena gatavošanas gaitu soli pa solim.
4. Nodrošināt sagatavoto recepšu izdošanu ērti lietojama formāta izdevumā.
5. Izplatīt izveidoto izdevumu 115 Latvijas pašvaldībās.

Projekta nr.: 7.5/LVM/22/83

Projekta periods: 01.05.2022. - 31.12.2022. 

Projekta finansējums: 8 213,50 eiro

Projekta rezultāti: 
Izdota recepšu grāmata ar 15 receptēm vieglajā valodā 500 eksemplāru tirāžā, kas tiks izplatīta 115 Latvijas pašvaldībās, kur norit deinstitucionalizācija. Grāmata tiks izmantota dienas aprūpes centros un grupu dzīvokļos, un tā būs unikāls produkts, pielāgots cilvēkiem ar uztveres traucējumiem, derīgs ne tikai cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām, bet arī senioriem ar kognitīvajiem traucējumiem. nedzirdīgiem cilvēkiem.

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»