Izvēlne

Par projektu

Projekta nosaukums:

Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā

Projekta mērķis: 

- Veidot sabiedrībā sapratni par vieglo valodu.

- Informēt valsts institūciju atbildīgās amatpersonas par nepieciešamību nodrošināt informācijas pieejamību un kā to darīt.

- Sagatavot vadlīnijas valsts institūcijām par vieglo valodu un tās izmantošanas iespējām.


Projekta nr.: 2021.LV/NVOF/MIC/045

Projekta periods: 01.01.2021. - 20.11.2021. 

Projekta finansējums: 6984,75 eiro

Projekta rezultāti: 
- Sagatavotas vieglās valodas vadlīnijas valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par pieejamas informācijas veidošanu.
- Veicināta sabiedrības sapratne par vieglo valodu kā rīku informācijas pieejamībai.
- Veicināta nevalstiskās organizācijas “Vieglās Valodas aģentūra” veiktspēja un kapacitāte.

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»