Izvēlne

Latviešu literatūras klasikas bibliotēka vieglajā valodā pieejama ikvienam

Par projektu
Projekts īstenots VKKF atbalsta programmā “Kultūrelpa”

Projekta mērķis: 
Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi kultūrai, tādējādi stiprinot viņu nacionālās piederības sajūtu, sniedzot ieskatu latviešu literatūras klasikā

Projekta uzdevumi:
1. Veikt tulkošanai paredzēto 5 latviešu klasikas autoru  literāro darbu fragmentu atlasi.
2. Veikt atlasītā teksta tulkojumu vieglajā valodā atbilstoši starptautiski pieņemtiem standartiem.
3. Nodrošināt sagatavotā materiāla izdošanu grāmatas formātā un tās prezentāciju.

Projekta nr.: 2021-1-LIT-M88002

Projekta periods: 01.05.2021. - 31.12.2021. 

Projekta finansējums: 14 000 eiro

Projekta rezultāti: 
1. Izdota grāmata vieglajā valodā 1000 eksemplāru tirāžā, kas tiks izplatīta dažādām mērķauditorijām.

 

2. Cilvēki ar īpašām vajadzībām un uztveres traucējumiem gūst iespēju iepazīties ar latviešu literatūras klasikas darbu izlasi.

3. Sabiedrībā kopumā veidojas pozitīvāka attieksme pret vieglo valodu kā iespēju nodrošināt pieejamu informāciju ikvienam sabiedrības loceklim, tādējādi mazinot stigmu pret vieglo valodu un tās lietotājiem.

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»