Izvēlne

Apmācība

Mūsu lektori piedāvā novadīt seminārus par vieglo valodu, tās lietojumu un iespējām visdažādāko jomu speciālistiem - sociālajiem darbiniekiem, komunikācijas speciālistiem, klientu apkalpošanas sfēras darbiniekiem u.c.

Katru semināru  pielāgo konkrētās auditorijas vajadzībām, lai sasniegtu iespējami labāku rezultātu.

Semināru garumu un norises vietu saskaņo ar pasūtītāju.

 

Lai vienotos par semināra organizēšanu, zvaniet pa tālr. 29480648 Irīnai Meļņikai

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»